Skriv ut den här sidan

Psykolog - barn och ungdom

Vår psykolog tar emot barn och ungdomar (0-17 år) och föräldrar. Du kan vända dig till oss för rådgivning och stöd i ett tidigt skede.

Till oss kan barn, unga och även föräldrar vända sig för att få rådgivning, information och behandling.

Det kan exempelvis röra sig om:

  • kriser
  • oro, nedstämdhet och stress
  • utagerande eller problem med kompisar och konflikter hemma
  • sömnsvårigheter
  • problem med mat

Vården är kostnadsfri och det behövs ingen remiss från läkare. Du behöver inte heller vara listad hos oss.

Pegita Seyedi

Barnpsykolog