Administration

Verksamhetschef

Lena Jonsson

Medicinsk sekreterare

Irma Sandvall

Sevinc Cevizci

Receptionist

Magnus Fängström

Tjänstledig

Receptionen bemannas av undersköterskor och medicinska sekreterare under ordinarie receptionistens tjänstledighet.